Kasvutarina

Goodwiller Oy

Goodwiller Oy on Oulussa vuonna 2013 perustettu hyvinvointi-alan start-up yritys, joka on erikoistunut älypaperiteknologialla toteutettuihin kuluttajille tarkoitettuihin pikatesteihin – hyvinvointiin liittyviin tuotteisiin ja palveluihin. Näemme hyvinvointisegmentillä hyviä liiketoimintamahdollisuuksia ja erityisesti potentiaalia uusiin kuluttajia hyödyttäviin innovaatioihin.

Ensimmäisenä tuoteinnovaationamme lähdimme kehittämään ratkaisua kysymykseen, miksi ei ole olemassa tavallisille kuluttajille tarkoitettua helppoa ja luotettavaa tapaa tarkastaa omaa ajokuntoansa. Vuonna 2017 lanseerasimme markkinoille tähän kysymykseen ratkaisun tarjoavan promilless-promilletestin, joka mittaa veren alkoholipitoisuuden syljestä. Patentoituun innovaatioon perustuva testiliuska kertoo käyttäjälle selkeästi ja yksiselitteisesti, mikäli hänen verensä alkoholipitoisuus ylittää testiin määritellyn indikaatiorajan. 

Älypaperille painettavien biokemiallisten musteiden valmistamisen ja painotyön teemme omissa laboratorio- ja tuotantotiloissamme Oulussa. Goodwiller Oy:llä on oikeus käyttää tuotteessaan avainlippu- sekä Design from Finland -merkkiä.

Olemme tehneet tuotekehityksen aikana tiivistä yhteistyötä VTT:n kanssa. Tähän mennessä kertynyttä teknologista osaamista aiomme käyttää jatkossa promilless-tuotteen jatkokehittämiseen uusille asiakassegmenteille sekä tuoteportfolion laajentamiseen uusin hyvinvointiin liittyviin pikatesteihin. Painetun älykkyyden teknologia mahdollistaa skaalautuvan ja kustannustehokkaan valmistusmenetelmän erilaisille alustoille ja tuotteille.

Diagnostiikan trendit

Ihmisen hyvinvointiin liittyvillä indikaattoreilla voidaan mitata sähköisten signaalien (syke) lisäksi myös esim. sylkeä ja hikeä. Näistä näytteistä voidaan selvittää ihmisen kehoon liittyviä seikkoja, joiden havaitseminen sähköisesti ei ole mahdollista.

Ihmisten lisääntynyt tietoisuus ja käytön valmius näkyvät myös kuluttajille tarkoitettujen itsediagnostiikkatuotteiden valikoiman laajentumisena ja uuden ns. kuluttajadiagnostiikkakategorian muodostumisena. Trendi näkyy tällä hetkellä erityisesti USA:ssa, jossa erilaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä johtuen kuluttajat ovat huomattavasti kokeneempia omaehtoisesta hyvinvoinnin seurannasta. Näemme saman trendin laajenevan tulevaisuudessa myös Eurooppaan.

Merkittävä yhtiömme liiketoimintaa edistävä trendi on vastuullisen alkoholinkäytön vahvistuminen. Yhteiskunnallinen ilmapiiri ja lainsäätäjien toimet alkoholihaittoja ja rattijuoppoutta vastaan ovat kiristymässä monissa maissa. Näillä toimilla pyritään mm. liikenneturvallisuudet parantamiseen. Tämä näkyy mm. pikkuhiljaa tapahtuvassa liikenteen promillerajojen alentamisena. Suomessa rattijuoppouden alkoholiraja on tällä hetkellä 0.5 promillea, mutta Ruotsissa ja Norjassa tämä raja on jo 0.2 promillea. Sen lisäksi monissa Euroopan maissa on nuorille kuskeille ja erityisryhmille (esim. ammattiautoilijat) hyvin matalia jopa 0.0 promillen rajoja. Vastuullisuuskampanjoinnin trendi tulee aukaisemaan mielenkiintoisia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kasvavaa kuluttajadiagnostiikkaa vastuullisesti

Yhtiömme tarjoaa sijoittajille mielenkiintoisen sijoitusmahdollisuuden.

Kehittämämme promilless-tuote on jo kaupallisesti valmis ja sen myyntiä on tehty vuoden 2017 kevättalvesta lähtien. Toimitusmäärät ovat jo yli 200 000 kappaletta ja kuluttajapalaute on ollut rohkaisevaa. Indikaatiot tuotteen kansainvälisestä potentiaalista ovat vahvistuneet kuluneen vuoden 2018 aikana. Näemme olevamme valmiit siirtymään liiketoiminnan kehittämisen seuraavaan vaiheeseen, jonka tavoitteena on myynnin ja tuotannon voimakas skaalaaminen sekä Suomessa että lähimarkkinoilla.

Toimimme hyvin mielenkiintoisessa ja kasvavassa kuluttadiagnostiikkamarkkinassa, joka tarjoaa kokonaisuudessa merkittäviä kasvumahdollisuuksia innovatiivisille uusille tuotteille. Hyvinvointiin ja ns. itsensä mittaamiseen liittyvät vahvat kuluttajatrendit tukevat näkemystämme uuden tuotekategorian muodostumisesta ja siihen sisältyvistä kasvumahdollisuuksista. Lisäksi erityisesti promilless-tuotteen kasvupotentiaalia tukee kuluttajien lisääntynyt vastuullisuus alkoholin käytössä ja liikenteessä.

Yhtiöllä on omaa älypaperiteknologiaan liittyvää IPR:ää sekä vahvaa teknologista osaamista, jota voidaan hyödyntää jatkossa uusien tuotteiden kehittämisessä. Arvioimme, että tuotantoteknologiaan liittyvää osaamista voidaan mahdollisesti hyödyntää omien tuotteiden kehittämisen lisäksi myös esimerkiksi valmistusmenetelmiä lisensioimalla.

Meillä on ydintiimissä, hallituksessa ja neuvonantajissa vahvaa käytännön kokemusta kuluttajatuotteiden myynnistä ja markkinoinnista. Ydintiimi ja hallitus ovat osoittaneet kykenevänsä luomaan uutta kansainvälistä liiketoimintaa, kaupallistamaan uusia innovaatioita ja kasvattamaan kohdeyritystensä arvoa.

Tulevaisuus

Tällä hetkellä tavoitteenamme on skaalata liiketoimintaa tasolle, jolla yhtiön tuoteportfolion kansainvälinen potentiaali voidaan osoittaa mahdollisille tuleville kumppaneille.

Goodwiller Oy haluaa auttaa ihmisiä tekemään heitä itseään hyödyttäviä päätöksiä ja ratkaisuja.
© 2018 Goodwiller Oy Ltd – kaikki oikeudet pidätetään.

info@goodwiller.fi 

©2018 Goodwiller
All rights reserved.

Aapistie 1, 90220 Oulu

+358 40 574 8019